جوشکاری

جوشکاری

جوشکاری

در این قسمت، از فرایند های جوشکاری قوس الکتریکی SMAW و قوس الکتریکی با گاز محافظ GMAW استفاده می شوند که باید تحت نظارت و تایید واحد کنترل کیفیت و مطابق با استاندارد های ملی ساختمان و AWS آماده استفاده در ادامه فرآیند تولید پروژه می گردند.

واحد کنترل کیفیت سوله سازان طاق کسری، به منظور ارتقاء سطح کیفی، محصولات خود را تحت بازرسی چشمی، آزمایش های مخرب و غیر مخرب و برسی شکل، ابعاد و اندازه قرار می دهد.

کلیه قطعات پس از اتمام فرایند تولید و تایید واحد کنترل کیفیت، با توجه به شرایط محیطی محل استقرار پروژه و به منظور حفاظت در مقابل خوردگی، سند بلاست و رنگ آمیری می گردد.

همچنین واحد کنترل کیفیت این مجموعه، به منظور ارائه تولیدات خود با پوشش مناسب و استاندارد، پس از اجرای هر لایه رنگ آمیزی، فرایند اجرا شده را به صورت تر و خشک مورد برسی و اندازه گیری قرار می دهد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر