• هشتمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته