سه شنبه 16 مرداد 1397

خصوصیات سوله - کد: 29966

سوله سازی به دلیل کاربرد عمدتاً صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه‌ها متفاوت است